Provincie Drenthe – Campagne Energiescan

Campagne Energiescan

De provincie Drenthe vroeg ons een campagne te ontwikkelen voor het programma Expeditie Energieneutraal Ondernemen. Binnen dit deelprogramma wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd bij Drentse ondernemers. De briefing naar ons week af van de daadwerkelijke vraag.  Dus we stonden voor een flinke uitdaging. 

In de briefing ging het om een bewustwordingscampagne voor Drentse ondernemers. De provincie wilde dat Drentse mkb’ers energiebesparende maatregelen gingen nemen. Uit gesprekken bleek echter dat het een productcampagne zou moeten worden, om de Energiescan te promoten. Verwarring alom.

Het werd een zoektocht naar het correcte doel. Uiteindelijk hebben we samen we met de provincie de daadwerkelijke opdracht ontwikkeld: een gedragsveranderingscampagne voor Drentse ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen.

Bovenstaande werkwijze is typisch Het Geheime Wapen. Het is niet u-vraagt-wij-draaien. Nee, wij willen weten wat de opdrachtgever uiteindelijk wil bereiken. Op basis daarvan wordt duidelijk wat de doelgroep moet gaan doen. Want zo kunnen we gedragspsychologie inzetten om dit doelgedrag te bereiken. En daardoor kunnen we effectieve communicatie maken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

In dit geval zijn we – nadat de opdracht duidelijk was – aan de slag gegaan met de doelanalyse en gedragsanalyse. Vervolgens hebben we op basis van die resultaten gedragsbeïnvloedingstechnieken gekoppeld aan de communicatiestrategie. Parallel hieraan ontwikkelden we een communicatieconcept als kapstok voor het gehele programma Expeditie Energieneutraal Ondernemen.

Daarna hebben we de communicatiestrategie uitgevoerd. Het resulteerde in een mooie campagne voor de afgebakende doelgroep waarin we de Energiescan inzetten om duurzamer te gaan ondernemen. De hele duidelijke boodschap bakende de inhoud van de content af. Die bestond uit een website, een Direct Mail en diverse filmpjes.

Dankzij een duidelijke visie hebben we een specifieke campagne ontwikkeld. Het concept is duurzaam en kunnen we zo inzetten voor een vervolgcampagne. Zo kan de provincie een tijd vooruit en onder een eenduidige boodschap campagnes blijven ontwikkelen voor de doelgroep.

Bekijk alle wapenfeiten