Prolander – Externe communicatie

Tekstschrijvers-Westerkwartier-Groningen-kl

Het Zuidelijk Westerkwartier is een prachtig gebied in de Provincie Groningen. Echt een plek om van te genieten. De Provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest willen dat ‘dat genieten’ ook in de toekomst mogelijk blijft. Er zijn wereldwijd allerlei veranderingen, denk aan het klimaat, waar we geen directe invloed op hebben. Maar die wel direct effect hebben op gebieden zoals het Zuidelijk Westerkwartier. Er ligt nu een plan voor water, waterberging en een natuurnetwerk.

In dat plan zijn in het Zuidelijk Westerkwartier drie waterbergingsgebieden aangewezen. Daarmee wordt voor een deel van Groningen de veiligheidssituatie verbeterd. Verschillende organisaties werken er samen. Met elkaar en met de streek. Voor dit project is een gebiedscommissie in het leven geroepen. Daarin zijn allerlei belanghebbende organisaties bestuurlijk vertegenwoordigd. Zo zijn in principe alle belangen uit het gebied vertegenwoordigd.

Dit is een project waarin grote belangen een rol spelen en soms moet ieder woord gewogen worden. Natuurontwikkeling wordt gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. En verder vragen de waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid om de nodige maatregelen. Want het doel is dat bewoners veilig en prettig in dit unieke gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Zoals dat wel vaker gaat met dit soort grote projecten: na de vergadertafels moest het ineens snel. Heel snel. En dus werd Het Geheime Wapen ingezet. Aan ons de uitdaging om nog voor de grote informatieavond voor alle inwoners van dit gebied een website kant en klaar op te leveren. Een deadline over twee weken. Dat geeft naast alle andere werk een bijzondere vibe. Maar het maakt het werk ook gelijk zo leuk dat die extra stap snel gezet is. Gedeputeerde Henk Staghouwer had de primeur en kon ’s avonds een soepel draaiende site presenteren.

Bekijk alle wapenfeiten