Omgevingsdienst Groningen – Rapportages redigeren


Dagelijks zet de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zich in om de inwoners van de provincie Groningen veilig te laten wonen, werken en recreëren. Hierover legt de ODG verantwoording af richting bestuurders in de vorm van rapportages en dat drie keer per jaar. De rapportages bestaan uit een variabel aantal pagina’s. Het Geheime Wapen voert regelmatig deze opdracht uit.

In principe zijn de werkzaamheden altijd hetzelfde. Van de Omgevingsdienst Groningen ontvangen we de rapportages die we vervolgens in een sprint redigeren. We sturen daarna alle rapportages in één keer terug. We houden rekening met een ‘zakelijke’ manier van schrijven, schrijven alles in dezelfde persoonsvorm (wij) en spreken opdrachtgevers consequent hetzelfde aan. We passen niet elke zin aan en houden ons verre van de inhoud en opbouw van de tabellen.

Het klinkt misschien wat saai, toch is het redigeren van de rapportages van de Omgevingsdienst Groningen een hele mooie klus. Niet alleen omdat het scherpte vraagt, maar ook omdat het zo’n fijne doorbeukopdracht is; je gaat er eens even goed voor zitten, concentreert je drie dagen lang alleen op de rapportages en bam, het is af. Heerlijk.

Bekijk alle wapenfeiten