Gemeente Emmen – communicatie Omgevingswet

* Campagne concept * Interne communicatie

Voor de gemeente Emmen ontwikkelden we een intern campagneconcept als haakje voor de communicatie over de Omgevingswet. De focus van ons werk ligt nu nog op de interne communicatie, dus hoe betrek je medewerkers bij dit thema. Maar straks zal er ook extern gecommuniceerd gaan worden. Een intensieve en langlopende opdracht waar we met veel plezier aan werken.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De gedachte is dat het makkelijker wordt om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is uitgesteld. Gelukkig maar, want het betekent veel voor overheden en initiatiefnemers die willen bouwen.